ZEMNÍ PRÁCE - NABÍDKA

 

Firma provádí komplexní práce v oborech: 

Výkopové zemní práce včetně odvozu materiálu  

- výkopy základů a základových pásů
- výkopy pro bazény
- terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
- nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
- rovnání a svahování terénů
- výkopové a zahrnovací práce
- hloubení rýh pro inženýrské sítě
- demolice objektů
- výstavba zpevněných ploch a komunikací
- zimní údržba komunikací
- jiné zemní či výkopové práce
- výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)
- uložení zeminy

Demoliční a bourací práce včetně uložení odpadů

Terénní úpravy

Ostatní zemní práce s bagrem

Přeprava

- doprava stavebního materiálu
- doprava zemin a sypkých materiálů

 

Veškerou činnost provádí náš zkušený a odborně proškolený personál.

REKLAMA

VÝROBA A PRODEJ REKREAČNÍCH LODÍ

Společnost FMConcept s.r.o. byla založena za účelem stavby, prodeje, pronájmu a servisu malých plavidel.       V nabídce jsou dva typy lodí, které se liší systémem pohonu. jedná se o lodě s dieselovými vestavnými motory a lodě s přívěsnými...
Celý článek
Tyto stránky do katalogů registrovalo Centrum registrace odkazů