USKLADNĚNÍ MATERIÁLU

 
Nabízíme uskladnění (deponii) inertních materiálů, tj. beton, cihla , keramika, směsi nebo oddělené frakce betonu, tašek, asfaltové směsi, železobeton, zeminu a kamení. Skladuje se u nás také vytěženná hlušina, směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. Disponujeme prostorem 4,5ha.
 

PRODEJ MATERIÁLU

Zajišťujeme prodej recyklátů  - cihlový, betonový asfaltový, různých frakcí a zemin různých kvalit a jílu. Seznam materiálů které nabízíme najdete v sekci ceník. Zároveň ale můžete zavolat našim pracovníkům, kteří vám rádi řeknou ty nejaktuálnější informace ohledně zásob, druhů a cen.

 

DOČASNÉ ULOŽENÍ

 
Nabízíme službu dočasného uložení materiálu, například po dobu výstavby. Cenu a  podmínky dohodneme individuálně vzhledem k vašim požadavkům a potřebám. Váš materiál ale můžeme ekologicky využít a dál. zpracovat.
Tyto stránky do katalogů registrovalo Centrum registrace odkazů