Polypropylénová vlákna FIBRIBET ®do betonů, malt a omítek

 

    Řešení, která ve stavebnictví polypropylénová vlákna FIBRIBET ®nabízejí, se dnes již opírají o mnohaleté zkušenosti ze stovek praktických aplikací v tuzemsku i zahraničí.

 

    Polypropylénová vlákna FIBRIBET ®( nejčastěji délky 12 mm ) zabraňují vzniku smršťovacích trhlin v raném stadiu tuhnutí a tvrdnutí betonu. Po ztvrdnutí betonu jeho vlastnosti již prakticky neovlivňují. Nejčastěji se používají u jemnozrnných potěrů a vodotěsných betonů. Dávkování se pohybuje v rozmezí 0,6 až 0,9 kg/m3. Vlákna jsou dodávána v rozpustných sáčcích a dávkují se nejčastěji do autodomíchávače, ale i běžné spádové míchačky, které se používají na stavbách. Balení obsahuje několik miliónů drobných vláken, které jsou díky své speciální povrchové úpravě (lubrikaci) schopny velmi rychlého, snadného a rovnoměrného rozptýlení.

E-SHOP

Vlákna FIBRIBET ®jsou vhodná především:

 • jako náhrada ocelových sítí k zachycení smršťovacích trhlin v betonových podlahách za zlomek ceny
 • jako výztuž podlahového betonu v těžce namáhaných provozech
 • do konstrukcí, u nichž vyžadujeme zvýšenou vodotěsnost a mrazuvzdornost
 • pro vytvoření podkladu bez trhlin pro další speciální vrstvy
 • pro snížení ztrátového spadu betonů aplikovaných stříkáním
 • jako náhrada azbestu při výrobě prefabrikovaných tvarovek
 • při výrobě prefabrikátů z betonu

 

Přísadou uvedeného množství vláken FIBRIBET ®do čerstvé směsi betonu či malty zajistíte: 

 • podstatné omezení vzniku smršťovacích trhlin
 • zvýšení mrazuvzdornosti, vodotěsnosti a celkové trvanlivosti
 • zvýšení lomové a rázové houževnatosti
 • odolnost vůči dynamickému namáhání
 • snížení zmetkovitosti při odbednění prefabrikátů
 • snížení obrusnosti povrchu
 • snížení ztrátového spadu při aplikaci stříkaného betonu
 • snížení rozmísitelnosti čerstvé směsi a omezení odlučování záměsové vody

 

Použití: 

 • průmyslové podlahy
 • pobřežní zdi
 • stříkaný beton
 • nechráněné venkovní plochy
 • plochy v zemědělství
 • prefabrikáty
 • sochy, ploty
 • čistírny odpadních vod
 • extrudovaný beton
 • mosty, betonové vozovky
 • tmely, potěry, omítky, sanační malty, maltové směsi

 

Velikost vláken:

 • 5mm - 8mm : balení dle potřeb zákazníka
 • 12mm - 19mm : balení dle potřeb zákazníka

E-SHOP

Výroba - foto

Více informací o polypropylenových vláknech FIBRIBET ®na adrese www.fibribet.eu

 

Tyto stránky do katalogů registrovalo Centrum registrace odkazů