KRYCÍ A TĚSNICÍ JÍLY

Naše společnost Vám nabízí možnost nákupu krycích a těsnicích jílů. 

 

Těsnicí jíly
Těsnicí (studnařské) jíly představují spolehlivý prostředek sloužící k ochraně životního prostředí, který je navíc sám o sobě vysoce ekologický. Těsnicí jíly, ucpávkové těsnění, minerální těsnění a obdobné materiály mají jedno společné - výjimečnou těsnicí schopnost vycházející z vlastností jílů.  Díky nim lze těsnicí jíly použít jako ucpávkový materiál při zakládání nebo uzavírání skládek (včetně ochrany vod před kontaminací průsaky ze skládek odpadů), při rekonstrukci rybníků, při stavbě protipovodňových hrází, k ochraně studní před průsaky povrchových vod, na úložištích ropných látek či při rekultivačních pracích.

Expediční možnosti
Těsnicí jíly jsou převážně distribuovány ve volně loženém stavu nákladními vozidly.
 

Žáruvzdorné vazné jíly jsou kaolinitické jíly vyznačující se především dobrou slínavostí, střední až vysokou vazností a pevným hutným střepem. Používají se jako vazná a žáruvzdorná složka při výrobě žáruvzdorných materiálů vysoké hutnosti a pevnosti za sucha i po výpalu.

Obchodní označení:
B1, B10, B14, B4, B2, B3, B3/S, BS, KyŠ, MM, JHD, BF

Použití:
Žáruvzdorné vazné jíly jsou nezbytnou součástí při výrobě dlaždic, slinutých dlaždic, obkladaček, šamotů, smaltů, střešních tašek, elektroporcelánu, tuhových kelímků, komínových vložek a užitkové keramiky.

Expediční možnosti:
Žáruvzdorné vazné jíly jsou převážně expedovány jako homogenizované či granulované ve volně loženém stavu prostřednictvím nákladní či železnicní dopravy. Jíly jsou také upravovány sušením, mletím nebo mikromletím. Jejich expedice je možná v obřích vacích, papírových pytlích nebo také v silo-kamiónech.

Min. odběr : 100 t

Ceny se stanovují dle konkrétního požadavku.

REKLAMA

VÝROBA A PRODEJ REKREAČNÍCH LODÍ

Společnost FMConcept s.r.o. byla založena za účelem stavby, prodeje, pronájmu a servisu malých plavidel.       V nabídce jsou dva typy lodí, které se liší systémem pohonu. jedná se o lodě s dieselovými vestavnými motory a lodě s přívěsnými...
Celý článek
Tyto stránky do katalogů registrovalo Centrum registrace odkazů